[2.5] Organization chart - help help !!!

Thảo luận trong 'Gói mở rộng - Extensions' bắt đầu bởi Lam Duy Quan, 22/2/16.

 1. Lam Duy Quan

  Lam Duy Quan Mới tham gia

  Bài viết:
  1
  Likes :
  0
  Chào các cụ, em đang cần cái module hiển thị các khối kiểu sơ đồ tổ chức mà tìm đâu cũng không thấy (free nên mới khó :D) giống như kiểu này:

  www_artetics_com/demo/art-org-chart-demo

  vậy có cụ nào có hoặc có link (kiểu free nhá) thì ping cho em một phát. Cảm ơn các cụ đã đọc tin..
   
 2. tuanthuaan

  tuanthuaan -:- JoomCi -JCi -:-

  Bài viết:
  137
  Likes :
  56
  Chào bạn,
  Theo mình có lẽ bạn nên tạo module html và chèn html để tạo sơ đồ cũng được...đơn giả mà hiệu quả...như đoạn code html sau là ví dụ.

  Mã:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <link href="https://ajax.googleapis.com/ajax/static/modules/gviz/1.0/orgchart/orgchart.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <title>DEMO CHART - TUANTHUAAN</title>
  <style type="text/css">
  #art_orgchart table{width:100%; max-width:100%;}
  #art_orgchart img {max-width: 100%; ertical-align: middle;}
  a { color: #08c; text-decoration: none;}
  .google-visualization-orgchart-table, .google-visualization-orgchart-table td {
    margin-left: auto !important;
    margin-right: auto !important;
  }
  .google-visualization-orgchart-table, .google-visualization-orgchart-table td {
    border-collapse: separate !important;
  }
  .google-visualization-orgchart-node {
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    padding-top: 5px !important;
    color: #777;
  }
  .google-visualization-orgchart-node {
    background: none !important;
  }
  .google-visualization-orgchart-node {
    vertical-align: top;
    margin-top: 7px;
  }
  .google-visualization-orgchart-node {
    width: 100px;
    height: 0px;
  }
  </style>
  </head>
  
  <body>
  <div id="art_orgchart"><table class="google-visualization-orgchart-table" dir="ltr" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tbody><tr><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td><td class="google-visualization-orgchart-space-medium"></td></tr><tr class="google-visualization-orgchart-noderow-medium"><td colspan="50" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_executive_officer">CEO</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/ceo-img.png"></td><td colspan="38" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td></tr><tr class="google-visualization-orgchart-connrow-medium"><td colspan="15" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td colspan="3" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td></tr><tr class="google-visualization-orgchart-connrow-medium"><td colspan="15" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft">&nbsp;</td><td colspan="19" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft">&nbsp;</td><td colspan="7" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft">&nbsp;</td><td colspan="14" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineright">&nbsp;</td><td colspan="19" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineright">&nbsp;</td><td colspan="11" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineright">&nbsp;</td><td colspan="3" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td></tr><tr class="google-visualization-orgchart-noderow-medium"><td colspan="12" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_financial_officer">CFO</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/money-img.png"></td><td colspan="14" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering">Software</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/software-img.png"></td><td colspan="2" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing">Marketing</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/marketing-img.png"></td><td colspan="10" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Design">Design</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/design-img.png"></td><td colspan="14" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Law">Legal</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/legal-img.png"></td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium google-visualization-orgchart-nodesel" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Business_operations">Operations</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/operations-img.png"></td></tr><tr class="google-visualization-orgchart-connrow-medium"><td colspan="3" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td colspan="24" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td colspan="8" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-linebottom">&nbsp;</td><td colspan="11" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td></tr><tr class="google-visualization-orgchart-connrow-medium"><td colspan="3" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft">&nbsp;</td><td colspan="7" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineright">&nbsp;</td><td colspan="7" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineright">&nbsp;</td><td colspan="24" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft">&nbsp;</td><td colspan="7" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineright">&nbsp;</td><td colspan="8" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineleft">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td class="google-visualization-orgchart-linenode google-visualization-orgchart-lineright">&nbsp;</td><td colspan="11" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td></tr><tr class="google-visualization-orgchart-noderow-medium"><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_information_officer">CIO</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/money-img.png"></td><td colspan="2" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions">Mergers</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/money-img.png"></td><td colspan="2" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tax">Tax</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/money-img.png"></td><td colspan="2" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sales">Sales</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/money-img.png"></td><td colspan="18" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_director">Creative</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/design-img.png"></td><td colspan="2" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_design">Industrial</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/design-img.png"></td><td colspan="2" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/User_interface_design">UI</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/design-img.png"></td><td colspan="2" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying">Lobbying</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/legal-img.png"></td><td colspan="2" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td><td colspan="6" class="google-visualization-orgchart-node google-visualization-orgchart-node-medium" title=""><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy">Privacy</a><img style="padding:5px;" src="https://www.artetics.com/demo/images/artorgchart_img/legal-img.png"></td><td colspan="8" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td></tr><tr class="google-visualization-orgchart-connrow-medium"><td colspan="94" class="google-visualization-orgchart-linenode">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div>
  </body>
  </html>
  
  Chúc bạn thành công!
   
  Lam Duy Quan thích bài này.
 3. kholanh678

  kholanh678 Mới tham gia

  Bài viết:
  5
  Likes :
  0
  Tim đăng trọn đời mang đến cho bạn những backlink chuẩn hỗ trợ Seo. Vui lòng comment tạo nên sự trao đổi liên kết huux ích cho người dùng, lên top nhanh !
   
 4. huyteo

  huyteo Xây dựng website miễn phí cho thầy cô

  Bài viết:
  51
  Likes :
  8
  Bạn có thể dùng Org Chart Tool, ARI Smart Content, JA Google Chart, Tabulizer
   
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này