{help} Mình Không Vào Được Trang Administrator

Thảo luận trong 'Bảo mật Joomla' bắt đầu bởi inviet, 28/5/14.

 1. inviet

  inviet Mới tham gia

  Bài viết:
  21
  Likes :
  2
  Trang của mình không vào được administrator nên không chỉnh sửa gì được hết.
  Nó báo thế này bác nào biết chỉ dùm nhe.
  Thanks

  Internal Server Error


  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator, webmaster@vinhthanh.com.vn and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
   
 2. kuteboy_195

  kuteboy_195 Rất tích cực

  Bài viết:
  108
  Likes :
  17
  bạn có cấu hình sai trong configuration ko?nếu ko kiểm tra lại file .htaccess nhé
   
 3. zobibobo

  zobibobo Rất nhiệt tình

  Bài viết:
  328
  Likes :
  75
  Nếu ko phải do .htaccess thì vô module rename vài module nghi ngờ & cài sau cùng ấy.
   
 4. phanmemmang

  phanmemmang Mới tham gia

  Bài viết:
  24
  Likes :
  5
  Bạn vào hosting đọc log xem cụ thể bị lỗi ở đâu chứ khó biết nguyên nhân do code hay hosting lắm
   
 5. yaibakitara

  yaibakitara Mới tham gia

  Bài viết:
  17
  Likes :
  2
  khả năng cao là do config chưa chuẩn nên ko kết nối được database
   
 6. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  2222222222222222222222222222222222222
   
 7. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  22222222222222222222222222
   
 8. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
   
 9. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  22222222222222222
   
 10. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  22222222222222222222
   
 11. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  222222222222222222222222
   
 12. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  222222222222222222222222222
   
 13. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  22222222 22222222222 22222222222 22222222
   
 14. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
   
 15. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  22222222222222222222222222222222222
   
 16. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  1111111111111111111111111111111
   
 17. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  22222222222222222222222
   
 18. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  222222222222222222
   
 19. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  222222222222222222222222
   
 20. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  222222222222222222222222222222222
   
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này