Điểm thưởng dành cho chopho

 1. 10
  Thưởng vào: 11/1/13

  Tôi bắt đầu thích bạn rồi đấy

  Làm thế nào mà có tới 25 lượt thích bài viết của bạn !!! Bạn có sẵn sàng chia sẻ điều đó với cộng đồng ???

 2. 10
  Thưởng vào: 10/1/13

  Không thể dừng được!

  Bạn đã tham gia hơn 99 bài viết vào các cuộc thảo luận, bạn đã định thôi nhưng ... không thể dừng được!

 3. 5
  Thưởng vào: 27/11/12

  Tiếp tục quay trở lại

  Bạn đã tham gia 30 bài viết. Hẳn là bạn đang thích diễn đàn này!

 4. 2
  Thưởng vào: 4/9/12

  Ai đó đã thích bài viết của bạn

  Ai đó trên diễn đàn đã đánh giá bài viết của bạn hữu ích và thích nó. Hãy tiếp tục phát huy!

 5. 1
  Thưởng vào: 26/7/12

  Điểm thưởng đầu tiên

  Khi đăng một bài viết đầu tiên bạn sẽ nhận được thêm một điểm này.