{Giúp với} Có Ai Biết Về Framework Của Joomlat Thì Vào Chỉ Em Với !!!

Thảo luận trong 'Giao diện - Templates' bắt đầu bởi chugacon, 4/8/14.

 1. chugacon

  chugacon Rất tích cực

  Bài viết:
  75
  Likes :
  2
  em dang sử dụng tempalte của http://www.joomlart.com/ nhưng em ko biết cách thêm vị trí vào tempalte có ai rành về mãng này thì chỉ dùm em với.
  [​IMG]
  thêm vào vị trí mà em vẽ màu tím đó.
  [​IMG]

  Và đây là code ai biết có thể thêm dùm em nha các a!!
  Mã:
  <?php
  /**
  * @package  T3 Blank
  * @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
  * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
  */
  
  /**
  * Mainbody 3 columns, content in left, mast-col on top of 2 sidebars: content - sidebar1 - sidebar2
  */
  defined('_JEXEC') or die;
  ?>
  <?php
   // Layout configuration
   $layout_config = json_decode ('{
    "two_sidebars": {
     "default" : [ "span8"     , "span4"       , "span6"        , "span6"    ],
     "wide"  : [],
     "xtablet" : [ "span8"     , "span4"       , "span12"        , "span12 spanfirst"     ],
     "tablet" : [ "span12"    , "span12 spanfirst" , "span12"        , "span12"      ]
    },
    "one_sidebar": {
     "default" : [ "span10"     , "span2"       , "span12"       ],
     "wide"  : [],
     "xtablet" : [ "span8"     , "span4"       , "span12"       ],
     "tablet" : [ "span12"    , "span12 spanfirst" , "span12"      ]
    },
    "no_sidebar": {
     "default" : [ "span12" ]
    }
   }');
   // positions configuration
   $mastcol = 'mast-col';
   $sidebar1 = 'sidebar-1';
   $sidebar2 = 'sidebar-2';
  
   // Detect layout
   if ($this->countModules($mastcol) or $this->countModules("$sidebar1 and $sidebar2")) {
    $layout = "two_sidebars";
   } elseif ($this->countModules("$sidebar1 or $sidebar2")) {
    $layout = "one_sidebar";
   } else {
    $layout = "no_sidebar";
   }
   $layout = $layout_config->$layout;
   $col = 0;
  ?>
  
  <div id="t3-mainbody" class="container t3-mainbody">
   <div class="ja-teline-wrap">
    <div class="row-fluid">
     <!-- MAIN CONTENT -->
     <div id="t3-content" class="t3-content <?php echo $this->getClass($layout, $col) ?>" <?php echo $this->getData ($layout, $col++) ?>>
  
      <?php $this->loadBlock ('navhelper') ?>
     
      <jdoc:include type="message" />
  
      <jdoc:include type="component" />
    
      <?php if ($this->countModules('home-feature-2')) : ?>
        <div class="row-fluid">
          <div class="home-feature-2<?php $this->_c('home-feature-2')?>">
           <jdoc:include type="modules" name="<?php $this->_p('home-feature-2') ?>" style="raw" />
          </div>
        </div>
      <?php endif ?>
     </div>
     <!-- //MAIN CONTENT -->
   
    <?php if ($this->countModules("$sidebar1 or $sidebar2 or $mastcol")) : ?>
      <div class="t3-sidebar <?php echo $this->getClass($layout, $col) ?>" <?php echo $this->getData ($layout, $col++) ?>>
       <?php if ($this->countModules($mastcol)) : ?>
        <!-- MASSCOL 1 -->
        <div class="t3-mastcol t3-mastcol-1<?php $this->_c($mastcol)?>">
         <jdoc:include type="modules" name="<?php $this->_p($mastcol) ?>" style="T3Xhtml" />
        </div>
        <!-- //MASSCOL 1 -->
       <?php endif ?>
  
       <?php if ($this->countModules("$sidebar1 or $sidebar2")) : ?>
         <div class="row-fluid">
           <?php if ($this->countModules($sidebar1)) : ?>
            <!-- SIDEBAR 1 -->
            <div class="t3-sidebar t3-sidebar-1 <?php echo $this->getClass($layout, $col) ?><?php $this->_c($sidebar1)?>" <?php echo $this->getData ($layout, $col++) ?>>
             <jdoc:include type="modules" name="<?php $this->_p($sidebar1) ?>" style="T3Xhtml" />
            </div>
            <!-- //SIDEBAR 1 -->
            <?php endif ?>
  
            <?php if ($this->countModules($sidebar2)) : ?>
            <!-- SIDEBAR 2 -->
            <div class="t3-sidebar t3-sidebar-2 <?php echo $this->getClass($layout, $col) ?><?php $this->_c($sidebar2)?>" <?php echo $this->getData ($layout, $col++) ?>>
             <jdoc:include type="modules" name="<?php $this->_p($sidebar2) ?>" style="T3Xhtml" />
            </div>
            <!-- //SIDEBAR 2 -->
            <?php endif ?>
         </div>
       <?php endif ?>
        <!-- MASSCOL 2 -->
       <?php if ($this->countModules('mast-col-2')) : ?>
         <div class="t3-mastcol t3-mastcol-2<?php $this->_c('mast-col-2')?>">
          <jdoc:include type="modules" name="<?php $this->_p('mast-col-2') ?>" style="T3Xhtml" />
         </div>
       <?php endif ?>
       <!-- //MASSCOL 2 -->
      </div>
    <?php endif ?>
   </div>
   </div>
  </div> 
   
 2. hungdau529

  hungdau529 Mới tham gia

  Bài viết:
  5
  Likes :
  0
  Bài viết hay và rất đáng đọc!
   
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này